Készségfejlesztő Foglalkozások Terápiás Kutyák Részvételével

Óvodás és kisiskolás gyermekek számára készült program.
Célja az iskolai potenciális tanulási zavarok kialakulásának megelőzése, a lemaradások behozása

A foglalkozás fejlesztési területei a következőek:

  • nagy- és finommozgás; a testséma és téri orientáció;
  • kognitív funkciók: a gondolkodás, kreativitás és a figyelem fejlesztése;
  • rövid és hosszú távú memória fejlesztése
  • a beszéd és nonverbális kommunikáció fejlesztése;
  • szenzoros integráció;
  • szociális készségek, valamint
  • a tanulási nehézségek prevenciója játékos keretek között.

A feladatokat az óvodai nevelés országos alapprogramjához illeszkedően állítottuk össze, a kutyákkal való játék során a gyerekek észrevétlenül sajátítják el, és gyakorolják be az iskolaérettséghez szükséges készségeket

A program-sorozat 10 alkalomból áll, mely a tanév során többször is megismételhető, egymásra épülő, fokozatosan nehezedő, játékos feladatokkal.

A foglalkozások szerda délutánonként vannak, alkalmanként 45 percesek.