Korcsoport

Csecsemő, baba-mama foglalkozás

Kinek ajánljuk

A babák és mamák közös foglalkozásán játékba ágyazva fejlődnek az egyes funkcióterületek.

Időpontok

Oktató

Styevka-Márton Andrea

Jelentkezés

Az oktatónál személyesen, vagy a Fejlesztőpalota elérhetőségein, vagy on-line jelentkezéssel itt.

Leírás

A foglalkozásokon játékba csomagolva fejlődnek az egyes funkcióterületek.

Kiemelt hangsúlyt kapnak a nagymozgásos játékok, mindazok a mozgásfejlesztő és egyensúlyt javító eszközök, melyek a központi idegrendszert stimulálják. A mondókázás, éneklés a beszédindítást és beszédfejlődést segíti, mely során gyarapodik a gyermekek szókincse, fejlődik a beszédértés és – észlelés.